HUMAN INTERACT 

Training & Coaching

voor ontwikkelvragen in werk en leven

 

 

Yvonne Veenendaal 

 

06-33309132

y.veenendaal@humaninteract.nl

 

 

 

Trainer en coach persoonlijke effectiviteit en interpersoonlijke communicatie

 

Yvonne Veenendaal is gespecialiseerd in trainingen persoonlijke effectiviteit en interpersoonlijke communicatie. In haar trainingen richt ze de aandacht in het bijzonder op het procesmatige vlak, waarbij de vraag ‘wie is de persoon binnen zijn functie en hoe kan hij werkelijk zijn plek innemen met de daarbij behorende verantwoordelijkheden’ centraal. Daarbij richt zij de focus voortdurend op het kunnen toepassen van de verworven kennis, inzichten en vaardigheden binnen het ‘hier en nu’ van de functionaris in zijn context. Technieken en modellen die ze hierbij vaak gebruikt zijn grotendeels ontleend aan NLP, ‘systeem werken’ en ‘oplossingsgericht werken’.

 

Kenmerkend voor haar trainingen zijn de veilige en vertrouwde sfeer die zij creëert en van waaruit zij deelnemers prikkelt en inspireert om met hun leervragen aan de slag te gaan. Zij voelt goed aan waar deelnemers ‘zitten’ en wat hun volgende stap kan zijn.

Hierdoor weet ze deelnemers uit te dagen om behaalde successen uit de training ook daadwerkelijk in te zetten in de praktijk van alle dag.

 

Yvonne verzorgt regelmatig trainingen/teamcoaching: persoonlijke effectiviteit, klantgerichte dienstverlening, omgaan met emoties en conflicten en inter-persoonlijke communicatie. De coachingsactiviteiten van Yvonne concentreren zich op het vergroten van het zelfbewustzijn, de zelfacceptatie en daarmee de zelfhantering in trajecten voor leidinggevenden en professionals.

Opleidingen en trainingen:              

·        Masterclass werken met dramatechnieken binnen coaching en training

·        Basistraining Voice Dialogue

·        NLP verdieping

·        Opleiding tot coach (post HBO gecertificeerd)

·        Specialisatie conflict coaching

·        NLP Practioner / NLP Masters

·        Trainer als professional (post HBO gecertificeerd)

·        Essence / Source / Source in life

·        NLP Basics

·        Teambegeleiding

·        VO-Inrichtingswerk / methodiekontwikkeling en innovatie

·        HBO-Jeugdwelzijnwerk         

Werkervaring:                       

  • Sinds 1995 actief op het gebied van training en coaching voor ontwikkelvragen in werk en leven  
  • In 2002 gestart als zelfstandige met  Human Interact
  • 1995-2006:  werkzaam  als staffunctionaris deskundigheidsbevordering binnen De Hartekamp Groep in Haarlem (organisatiebreed actief op het gebied van training, coaching, consultatie en advies)
  • 1985-1995: leidinggevende functie binnen verschillende woonvormen in de sector voor mensen met een verstandelijke beperking
  • 1983-1985: groepsleider binnen een woonvorm in de sector voor mensen met een verstandelijke beperking  

 

 

 

 

 

Human Interact

 

y.veenendaal@humaninteract.nl

06-33309132

 

© 2012 Human Interact